คุณสมบัติ

BeeDoctor Home

หน้าแรก

ตรวบสอบสภาพของระบบโดยรวม และแก้ไขปัญหาของระบบที่พบบ่อยภายในคลิกเดียว

BeeDoctor Home

ทำความสะอาด

กำจัดไฟล์ขยะเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้เครื่อง และเพิ่มประสิทธิภาพทำให้คอมเร็วและสะอาดยิ่งขึ้นหลายประเภทที่ไม่จำเป็น ทำให้คอมเร็วและสะอาดขึ้น

  • ขยะ: กำจัดไฟล์ขยะที่กินหน่วยความจำเครื่อง
  • ร่องรอย: กำจัดประวัติการใช้งานระบบและอินเตอร์เนตเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณ
  • ส่วนเสริม: กำจัดส่วนเสริมของซอฟต์แวร์ที่ไม่จำเป็น
BeeDoctor Home

เร่งความเร็ว

ลดเวลาบูท และเร่งระบบให้เร็ว

  • เวลาบูท: รายการต่างๆ เช่น รายการเริ่มต้น เซอร์วิสและงาน ที่มีผลกับเวลาการบูทคอมพิวเตอร์
  • เริ่มเครื่อง: รายการเริ่มต้น และคำแนะนำในการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ เพื่อทำให้เปิดคอมพิวเตอร์เร็วขึ้น
  • เซอร์วิสและงาน: เซอร์วิสและงานที่ดำเนินการอยู่ และคำแนะนำในการปรับเปลี่ยนการทำงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้คอมพิวเตอร์
  • ระบบ: รายการสำคัญต่างๆที่มีผลกระทบกับความเร็วของระบบ
BeeDoctor Home

แอนตี้ไวรัส

สแกนและกำจัดไวรัส ทำให้ระบบปลอดภัย

BeeDoctor Home

ซอฟต์แวร์

คุณสามารถจัดการซอฟต์แวร์ต่างๆบนเครื่องของคุณผ่านบีดอกเตอร์